Zur Navigation | Zum Inhalt
db Elity Funduszy w Deutsche Bank PDF Drukuj Email
10.03.2015.
W Oddziałach Deutsche Bank trwają zapisy w ramach trzeciej subskrypcji 3-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy XII_3, opartego o koszyk funduszy: BlackRock Global Allocation Fund i JPMorgan Global Income Fund. Produkt jest dostępny w dwóch wariantach, zróżnicowanych pod względem współczynnika partycypacji we wzroście koszyka funduszy i poziomu gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy XII_3 w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 25 marca br.

db Elita Funduszy XII_3 przygotowana we współpracy z TU na Życie Warta S.A. oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. 

Zysk z inwestycji będzie zależał od wyniku dwóch funduszy wyselekcjonowanych przez ekspertów Deutsche Bank: BlackRock Global Allocation Fund (50% udział w koszyku) i JPMorgan Global Income Fund (50% udział w koszyku).

Celem funduszu BlackRock Global Allocation Fund jest maksymalizacja stopy zwrotu. Fundusz inwestuje w akcje, instrumenty dłużne oraz krótkoterminowe instrumenty finansowe zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Fundusz nie ma określonych limitów ekspozycji na dane aktywa, co umożliwia elastyczną alokację również ze względu na ryzyko. Stopa zwrotu z funduszu w ciągu ostatnich 3 lat wyniosła 35,41% według danych na 2.02.2015 r. 

Z kolei celem funduszu JPMorgan Global Income Fund jest generowanie regularnego przychodu poprzez inwestycje w papiery wartościowe przynoszące przychód oraz instrumenty pochodne. Inwestycje dokonywane są zarówno w papiery o stałej, jak i zmiennej stopie dochodu, akcje, oraz fundusze nieruchomości. Fundusz inwestuje również w krajach rozwijających się. Według danych na 2.02.2015 r. stopa zwrotu z funduszu w ciągu ostatnich 3 lat wyniosła 25,70%.

Produkt jest oferowany w dwóch wariantach, zróżnicowanych pod względem poziomu gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności oraz współczynnika partycypacji we wzroście koszyka funduszy:
1. Przy 100% gwarancji Składki Zainwestowanej na koniec Okresu Odpowiedzialności współczynnik partycypacji znajdzie się w przedziale 30%-60%;
2. Przy 95% gwarancji Składki Zainwestowanej na koniec Okresu Odpowiedzialności współczynnik partycypacji znajdzie się w przedziale 125%-155%. 

db Elita Funduszy XII_3 to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani produktem ubezpieczeniowym umożliwiającym inwestowanie oparte na wynikach funduszy przy jednoczesnej wysokiej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. W otoczeniu niskich stóp procentowych db Elita Funduszy XII_3 może być alternatywą dla Klientów, którzy oczekują wyników wyższych niż w przypadku depozytów. 

Produkty z linii db Elita Funduszy znalazły się w gronie "Najlepszych produktów inwestycyjnych 2014" w zestawieniu opracowanym przez redakcję Gazety Finansowej (28.11.2014 r.). Redakcja podkreśliła, że do tej pory wszystkie edycje tego produktu, oferowanego od 2011 r., zakończyły się dodatnimi wynikami. Przykładowo, ostatnio db Elita Funduszy IV_1 zakończyła się wynikiem 16,01% netto (~19,76% brutto czyli 6,59% p.a.).

Opłata wstępna wynosi 1,5% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu, której wysokość równa jest bieżącej wartości składki zainwestowanej pomniejszonej o opłatę za wykup w wysokości 1% składki zainwestowanej.

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności wynosi 100% lub 95% zainwestowanej składki - w zależności od wariantu, a w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego zostanie powiększona o premię. Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego wynosi 103% sumy ubezpieczenia (przy czym 3% jest limitowane kwotowo w zależności od wieku ubezpieczonego). Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uprawnionym bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego oraz bez podatku spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 25 marca 2015 r.

źródło: Rzecznik Prasowy Grupy Deutsche Bank w Polsce
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...db Elity Funduszy w Deutsche Bank ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora