Zur Navigation | Zum Inhalt
Coraz więcej milionerów PDF Drukuj Email
29.03.2015.
Polska w pierwszej dziesiątce krajów z perspektywą najwyższego wzrostu liczby gospodarstw domowych, których majątek wyceniany jest na min. 400 tysięcy złotych – wynika z raportu opracowanego przez Economist Intelligence Unit (EIU) na zlecenie Citi.

W ciągu 5 lat liczba takich gospodarstw ma sięgnąć ponad 2 milionów. Szacuje się, że dzisiaj tzw. budujących nowe majątki w Polsce jest ponad 700 tysięcy.  To najszybciej rosnący segment zamożnych osób na świecie – wynika z pomiarów trendów wzrostu przeprowadzonych w 32 krajach na świecie.
 
Osoby Budujące nowe majątki zaczynają odgrywać kluczową rolę w rozwoju światowej gospodarki. Tym bardziej istotne jest przyjrzenie się ich zachowaniom i stylowi życia. Dla nas to grupa kluczowa, do której kierujemy swoją ofertę, mówi Tomasz Pol,  Szef Pionu Zarządzania Produktami Detalicznymi Usługami Maklerskimi i Segmentami.
 
Jak pokazuje nasz raport tzw. budujący nowe majątki to zwykle osoby, które do wszystkiego doszły same, świadome odpowiedzialności społecznej i skupione na wzroście. Nie mówimy, więc tutaj o profilu osób z listy 100 czy 500 najbogatszych Polaków, które swój majątek budowały w ostatnich 25 latach, ale o tych młodszych najbogatszych. Bo w grupie budujących nowe majątki są przede wszystkim osoby, które swój kapitał zdobyły w ciągu ostatnich 10 lat,   tłumaczy Tomasz Pol, Szef Pionu Zarządzania Produktami Detalicznymi Usługami Maklerskimi i Segmentami.
 
Budujący nowe majątki obalają stereotypy. To specjaliści i przedsiębiorcy, którzy swój rozwój zawdzięczają ciężkiej pracy i filantropii. Wykorzystują wszystkie dobre strony globalizacji, często podróżują dodaje Erica Klein, dyrektor redakcyjny Thought Leadership-Americas w Grupie Economist.
 
Budujący nowe majątki to grupa o majątkach wycenianych od 400 tys. zł do 8 milionów złotych. Jak wynika z Raportu to osoby, które swój  kapitał w większości zdobywają same. 8 na 10 swój majątek zbudowało w ciągu 10 ostatnich lat, a mniej niż 3% z nich twierdzi, że odziedziczyło go lub dostało w jakikolwiek sposób.
 
Dziś grupa ta dysponuje globalnie aktywami wynoszącymi łącznie 88 bln USD, a prognozy wskazują, że co roku ich wartość będzie rosnąć średnio o 7% - do 145 bln USD w 2020 r. Na przestrzeni kolejnej dekady segment ten rosnąć będzie znacznie szybciej od pozostałych segmentów zamożnych klientów, w tym również segmentu klientów bardzo zamożnych oraz klientów masowych.
 
Polska pozostaje jednym z dziesięciu najsilniejszych motorów tego globalnego trendu. Obok „azjatyckich tygrysów” i Węgier Polska jest 7 pod względem potencjału wzrostu grupy budujących nowe majątki. Jak wynika z raportu liczba tego typu gospodarstw ma wzrosnąć w Polsce z 717 tysięcy obecnie do poziomu ponad 2 mln. Co ciekawe, potencjał zwiększenia liczebności tej grupy osób w Polsce jest znacznie wyższy niż w krajach rozwiniętych (m.in. Niemcy, Francja czy Włochy).
 
Spoglądając na rozwój tej grupy z perspektywy globalnej, zauważyć można, że:
 
- USA i Chiny mają największy najwyższą liczbę budujących nowych majątek oraz największy majątek należący do tej grupy
- Segment budujących nowe majątki ma najsilniejszą reprezentację 
w Ameryce Północnej oraz regionie Azji i Pacyfiku.
- w 2020 r. Chiny zyskają dwukrotną przewagę nad USA pod względem wartości aktywów należących do tej grupy. W chinach aktywa te sięgną poziomu 53 bln USD, podczas gdy w USA wyniosą 27 bln USD.
- Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu gospodarstw domowych tej grupy 
w ujęciu globalnym można dostrzec, że Ameryka Łacińska prześcignie inne regiony, a tuż za nią uplasuje się region Azji i Pacyfiku.  W latach 2014-2020 segment gospodarstw domowych budujących nowe majątki w krajach Ameryki Łacińskiej będzie rósł w tempie średnio 11,1%.
- Azja-Pacyfik (10,1%) zajmie drugie miejsce pod względem średniorocznego tempa wzrostu segmentu budujących nowe majątki
- segment budujących nowe majątki będzie rósł wolniej w Europie Zachodniej (2,5%) i Ameryce Północnej (2,0%), czyli wbardziej dojrzałych gospodarkach z dużą populacją
- spośród krajów objętych badaniem w pierwszej piątce, pod względem tempa wzrostu segmentu budujących nowe majatki w latach 2014-2020, znalazły się tylko państwa azjatyckie: Indie, Indonezja, Filipiny, Tajlandia i Wietnam.

Co więcej o budujących nowe majątki mówi raport Economist Intelligence Unit (EIU) realizowany na zlecenie Citi?
 
Budujący nowe majątki to kowale własnego losu:
 
- sami przedstawiciele segmentu nie uważają się za osoby zamożne, do majątku dochodzą własną pracą - nie dziedziczą go
- są filantropami i świadomymi społecznie inwestorami – 97% oddaje część swojego dochodu na cele charytatywne
- są obywatelami świata - połowa z nich podróżuje dla przyjemności co najmniej 2 razy do roku, 1/3 budujących swoje majątki planuje wysłać swoje dzieci do zagranicznych szkół, a ¼ ma konta w co najmniej dwóch krajach
- chętnie i sprawnie korzystają z nowinek technicznych, realizując większość operacji bankowych cyfrowo. Cenią sobie proste rozwiązania, które oszczędzają ich czas
 
Skupieni na wzroście:
- większość osób z tej grupy dąży do dalszego pomnażania aktywów  i buduje swoje strategie „wzrostu” wokół poszukiwania dobrych okazji inwestycyjnych
- uznają, że największym zagrożeniem dla pomnażania majątku jest niestabilność ekonomiczna i polityczna
- inwestowanie w pasje jest dla nich nadrzędną wartością oraz sposobem na pozostawienie wartościowej schedy swoim spadkobiercom. 84% badanych przyznaje się do inwestowania w sztukę, biżuterię, samochody,  a najczęstsza motywacją do budowania własnego majątku jest chęć przekazania go kolejnym pokoleniom

Źródło: Citi Handlowy
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Coraz więcej milionerów ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora