Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe lokaty inwestycyjne w Millennium PDF Drukuj Email
12.07.2016.
W dniach od 1 do 28 lipca 2016r. w Banku Millennium trwa subskrypcja następujących Lokat Inwestycyjnych:

- LOKATA INWESTYCYJNA STABILNY KURS XXX, której okres inwestycji to 18 miesięcy, minimalna kwota 1000 pln, a oprocentowanie może wynieść od 0% do 6% w skali inwestycji, ze 100% ochroną kapitału w dacie zapadalności lokaty. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od kształtowania się wskaźnika - kursu średniego NBP dla pary walutowej EUR/PLN w okresie jej trwania,
- LOKATA INWESTYCYJNA POTENCJAŁ ZŁOTA IV, której okres inwestycji to 24 miesiące, minimalna kwota 1000 pln, a oprocentowanie może wynieść od 0% do 22,49% w skali inwestycji, ze 100% ochroną kapitału w dacie zapadalności lokaty. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od kształtowania się wskaźnika - ceny złota w okresie jej trwania.

Inwestowanie w Lokaty Inwestycyjne wiąże się z ryzykiem, szczegółowo przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi w Banku Millennium S.A”, dostępnym w Oddziałach Banku i na www.bankmillennium.pl. Dotychczasowa wysokość wskaźnika nie stanowi gwarancji przyszłych wyników, ponieważ może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Na ostateczny wynik inwestycji mogą mieć wpływ opłaty manipulacyjne, a także ewentualne obciążenia podatkowe.

Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w Warunkach lokaty inwestycyjnej, a nie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu. Szczegółowe omówienie przykładowych scenariuszy rynkowych kształtujących potencjalny zysk z nabywanego produktu oraz ryzyko z nim związane - zawarte są w stosownej Prezentacji produktu. Powyższe dokumenty dostępne są w Oddziałach Banku lub w Kanale Bankowości Elektronicznej Millenet w zakładce: Oszczędności - Nowe oszczędności – Lokaty, dla Klientów posiadających aktywny dostęp do tego kanału oraz Umowę ramową o świadczenie usług finansowych.
 
źródło: Bank Millennium SA 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe lokaty inwestycyjne w Millenni... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora