Zur Navigation | Zum Inhalt
Certyfikaty dla Private Banking w Alior Banku PDF Drukuj Email
27.11.2016.
23 listopada 2016 r. w obrocie giełdowym znalazły się nowe certyfikaty strukturyzowane emitowane przez UniCredit Bank AG. Walory dostępne były w ofercie niepublicznej dla klientów Private Banking Alior Banku. Jest to pierwsza emisja produktów strukturyzowanych w formie certyfikatów inwestycyjnych oferowana dla segmentu Private Banking w tym banku. Instrumentem bazowym dla nowej emisji certyfikatów jest indeks cen ropy naftowej S&P GSCI Crude Oil-Index Excess Return-Index – jeden z najbardziej rozpoznawalnych indeksów surowców naturalnych na świecie.

Wprowadzone certyfikaty to emisja typu autocall bazująca na wycenie indeksu ropy (S&P GSCITM Crude Oil Index ER). Kapitał lokowany jest maksymalnie na 4 lata, jednak inwestycja może zakończyć się wcześniej, nawet po sześciu miesiącach. Jeżeli w półrocznej dacie obserwacji wartość indeksu ropy będzie powyżej wartości początkowej, inwestor otrzymuje kapitał powiększony o zysk na poziomie 6,10% p.a. Jeżeli wcześniejszy wykup nie nastąpi, po czterech latach klient otrzyma 124.40 PLN za każde 100 PLN nominału pod warunkiem, że wycena indeksu nie spadnie o więcej niż 35% wartości początkowej. Jeżeli w dniu zapadalności wartość indeksu spadnie o więcej niż 35% inwestor ponosi stratę odpowiadającą spadkowi indeksu ropy. W trakcie trwania inwestycji certyfikaty można zbyć na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 
- W Alior Banku obserwujemy duże zainteresowanie tego typu inwestycjami. W czasach niskich stóp procentowych klienci szukają alternatywnych form inwestowania. Takie produkty inwestycyjne jak certyfikaty dają możliwość zarabiania na różnorodnych aktywach bazowych. Świadomi inwestorzy wykorzystują potencjał alternatywnych instrumentów i w oparciu o nie chętnie budują swoje portfele inwestycyjne. Dzięki wprowadzeniu certyfikatów na giełdę stały się one płynnym instrumentem finansowym wycenianym rynkowo na rynku regulowanym. W banku organizowane są kolejne emisje produktów strukturyzowanych emitowanych przez UniCredit Bank AG, które będą trafiały na GPW - powiedział Marcin Kobus, Dyrektor ds. Produktów Oszczędnościowych Alior Banku.

– Cieszymy się, że UniCredit Bank AG po kilku latach przerwy wyemitował kolejną serię certyfikatów strukturyzowanych na naszym rynku. Nowe instrumenty poszerzą paletę możliwości inwestycyjnych o nowy indeks cenowy skorelowany z globalnymi rynkami obrotu surowcami naturalnymi. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że kluczowa dla przyciągnięcia nowych inwestorów jest edukacja, dlatego też wraz z emitentami angażujemy się w różne inicjatywy promujące zwiększenie wiedzy o tym segmencie rynku. Wprowadzenie certyfikatów do obrotu pokazuje również, jak istotny dla inwestorów jest przejrzysty rynek wtórny, na którym można je sprzedać – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obrotu giełdowego została wprowadzona jedna seria certyfikatów ISIN DE000HVB1730z terminem ostatniego notowania 13 listopada 2020 r. Cena emisyjna certyfikatów wynosi 100 zł. Liczba certyfikatów, które emitent wprowadził do obrotu, wynosi 128 388 sztuk. Nowe instrumenty będą notowane na rynku równoległym w Systemie Animatora Rynku. Dystrybutorem certyfikatów w ramach oferty niepublicznej był Alior Bank.

Podstawowe informacje dotyczące debiutujących certyfikatów zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.onemarkets.pl.

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych, Alior Bank
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Certyfikaty dla Private Banking w A... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora