Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowy certyfikat strukturyzowany w BGŻ BNP Paribas PDF Drukuj Email
12.11.2017.
Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas oceniają, że wraz z rozpędzającym się ożywieniem gospodarczym sytuacja europejskich banków poprawia się, a wyższe przychody, rosnące marże i niższe koszty ryzyka mogą zwiększyć ich zyski, za czym powinien pójść wzrost notowań akcji banków. Biuro Maklerskie BGŻ BNP Paribas udostępnia inwestorom możliwość skorzystania na tych trendach, oferując certyfikat z warunkową ochroną kapitału. Emitent planuje wprowadzić certyfikat do obrotu na GPW.

Od 2 listopada br. w Oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas rozpoczęły się zapisy na nową emisję trzyletnich certyfikatów strukturyzowanych „Postaw na Banki III”, opartych na indeksie Euro Stoxx Banks Price EUR, skupiającym akcje 26 największych europejskich banków.

Zdaniem analityków BM Banku BGŻ BNP Paribas, wychodzenie z luźnej polityki pieniężnej przez EBC zaanonsowane 26 października, szybsze tempo wzrostu europejskiej gospodarki oraz odbicie inflacji spowodują przenoszenie kapitału ze spółek defensywnych w kierunku sektorów cyklicznych, do których zaliczają się m.in. spółki przemysłowe, surowcowe, a także banki.

- Spodziewana kontynuacja ożywienia gospodarczego powinna pozytywnie przekładać się na wzrost wolumenu udzielanych kredytów. Ponadto, po niekorzystnym dla sektora bankowego okresie niskich stóp procentowych, Europejski Bank Centralny wraz z rosnącą inflacją, będzie zaostrzał politykę monetarną, czego zapowiedzią jest zmniejszenie programu skupu aktywów. Inflacja a zatem wyższy poziom stóp procentowych poprawia rentowność europejskich banków. Dodatkowo poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw i konsumentów zmniejsza odsetek niespłacanych kredytów – mówi Jerzy Nikorowski, zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas.

Zwraca on uwagę, że od kryzysu finansowego, dzięki reformom przeprowadzonym m.in. w Hiszpanii, Portugalii czy Irlandii, sytuacja europejskich banków zdecydowanie się poprawiła. Instytucje finansowe mają wyższe bufory kapitałowe i prowadzą obecnie odpowiedzialną politykę inwestycyjną i kredytową. Potwierdzeniem tego jest poprawa wyników w tzw. stress testach, czyli ocenie odporności na problemy z wypłacalnością w przypadku wystąpienia długotrwałej recesji.

– Czynniki te powinny mieć pozytywny wpływ na wyniki europejskich banków – podsumowuje Jerzy Nikorowski.

Nabywając certyfikaty „Postaw na Banki III” inwestor ma sześć okazji na zysk. Certyfikat zostanie wykupiony wraz z wypłatą kuponu dającego 7 proc. w skali rocznej, jeśli w którymś z pięciu Dni Obserwacji indeks znajdzie się na tym samym poziomie lub powyżej notowania z Dnia Obserwacji Początkowej z 24 listopada 2017 roku. Szósta szansa na zysk to Dzień Wyceny Wykupu po trzech latach. Ponadto, Bank planuje wprowadzić certyfikaty do obrotu na GPW. Dzięki temu inwestorzy będą mogli obracać nimi w dowolnym momencie, niezależnie od daty wykupu.

Bank BGŻ BNP Paribas już po raz trzeci dystrybuuje certyfikat oparty o indeks europejskich banków. Pierwsza emisja już przyniosła inwestorom zysk, certyfikaty drugiej emisji nadal są aktywne, ale produkt ma szansę zakończyć się sukcesem jeszcze w tym roku.

- Mamy zamiar ubiegać się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki temu inwestor będzie miał możliwość szybkiego zakończenia inwestycji w dowolnym momencie poprzez sprzedaż certyfikatu po aktualnej cenie rynkowej, co może się wiązać z zyskiem. Jednak ochrona kapitału nie dotyczy sprzedaży Certyfikatu przez giełdę  – informuje Jerzy Nikorowski.

Dni automatycznego wykupu ustalone są co pół roku, pod koniec maja i listopada. Jeśli w żadnym z tych dni indeks nie znajdzie się powyżej Poziomu Początkowego, a 24 listopada 2020 roku, czyli w Dniu Wyceny Wykupu, znajdzie się powyżej tego poziomu, inwestor partycypuje w 100 proc. we wzroście Indeksu oraz otrzymuje zwrot całego zainwestowanego kapitału (np. jeśli Indeks wzrośnie o 7 proc. inwestor otrzyma 107 proc. wartości zainwestowanego kapitału).

Certyfikat objęty jest warunkową ochroną kapitału, która dotyczy jego wykupu w Dniu Wykupu, jeśli spadek indeksu nie będzie większy niż 15 proc. względem Dnia Obserwacji Początkowej, czyli punktu początkowego. Jeśli spadek będzie głębszy, inwestor partycypuje w stracie stanowiącej różnicę procentową pomiędzy wartością Poziomu Początkowego, a wartością z Dnia Wyceny Wykupu przekraczającą 15 proc. (np. spadek Indeksu o 20 proc, powoduje stratę Inwestora w wysokości 5 proc.).

Cena nominalna certyfikatu to 1000 zł, a minimalny poziom inwestycji to 10 certyfikatów (10.000 zł). Subskrypcja rozpoczęła się 2 listopada 2017 r. i trwa do 22 listopada 2017 r.. Zapisy prowadzi Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas, pobierając opłatę dystrybucyjną w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem.

Więcej informacji, w tym kartę produktu, będzie można znaleźć pod adresem: https://www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane 

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowy certyfikat strukturyzowany w B... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora