Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe struktury w Millennium PDF Drukuj Email
14.11.2017.
Od 3 listopada do 30 listopada 2017 r. w Banku Millennium trwa subskrypcja następujących Lokat Inwestycyjnych:

•LOKATA INWESTYCYJNA STABILNY KURS XXXIV, ze 100% ochroną kapitału obowiązującą przez cały okres trwania produktu, której okres inwestycji wynosi 18 miesięcy, minimalna kwota 1000 PLN, a oprocentowanie może wynieść do 6,00% w skali inwestycji. Wysokość oprocentowania lokaty uzależniona jest od kształtowania się wskaźnika - kursu średniego NBP dla pary walutowej EUR/PLN, w okresie trwania lokaty.
•LOKATA INWESTYCYJNA PROCENTOWA INWESTYCJA II, ze 100% ochroną kapitału obowiązującą przez cały okres trwania produktu, której okres inwestycji wynosi 24 miesiące, minimalna kwota 1000 PLN, a oprocentowanie może wynieść do 8% w skali inwestycji. Wysokość oprocentowania lokaty uzależniona jest od kształtowania się wskaźnika - stopy procentowej WIBOR 3M w okresie jej trwania.
W przypadku zerwania Lokaty Inwestycyjnej w okresie inwestycji (przed terminem zapadalności produktu), Bank Millennium S.A. pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości określonej w Warunkach Lokaty Inwestycyjnej.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi Warunkami Lokaty Inwestycyjnej oraz odpowiednią Prezentacją produktową, zawierającą przykładowe scenariusze rynkowe kształtujące potencjalny zysk, opis ryzyk oraz informacje o kosztach związanych z inwestycją. Powyższe dokumenty dostępne są w oddziałach Banku lub w systemie bankowości internetowej Millenet w zakładce: Oszczędności > Nowe oszczędności > Lokaty, dla Klientów posiadających aktywny dostęp do Millenetu oraz Umowę ramową o świadczenie usług finansowych.

źródło: Zespół Banku Millennium
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe struktury w Millennium ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora