Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe lokaty inwestycyjne w ofercie BRE Banku. PDF Drukuj Email
25.05.2007.

Do 1 czerwca br. trwa subskrypcja na lokaty roczną i dwuletnią powiązane z kursem USD/PLN. Produkty zostały przygotowane dla Klientów Korporacyjnych i Private Banking.

Lokata 2-letnia w tzw. formule range accrual pozwala na osiągnięcie zysku za każdy dzień utrzymywania się kursu USD/PLN (NBP) w przedziale 2,70-3,00. Oprocentowanie lokaty W USD wynosi 12,4% (6,2% w skali roku) oraz 12,2% w przypadku lokaty w PLN. Odsetki naliczane są i wypłacane w dniu zakończenia lokaty. Lokata daje szansę na osiągniecie lepszych zysków niż w przypadku standardowej lokaty, przy 100% gwarancji kapitału. Okres trwania lokaty to 04.06.2007-05.06.2009. Klienci mogą zakładać lokatę w PLN lub USD.

Lokata roczna w PLN umożliwia osiągnięcie stopy zwrotu w wysokości 6,6% p.a. zaś w USD 7,8% p.a., w przypadku stabilizacji kursu (NBP) (USD/PLN w przedziale 2,70 – 3,00 w chwili zakończenia lokaty. W sytuacji wzrostu lub spadku kursu USD/PLN poza granice ww. przedziału, Klienci otrzymują całość zainwestowanego kapitału. Lokata daje więc możliwość uzyskania oprocentowania przewyższającego zwykły depozyt, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo inwestycji. Okres trwania lokaty to 04.06.2007-05.06.2008. Lokata denominowana jest w USD i PLN.

Produkty zostały przygotowane przez BRE w związku z niską zmiennością na rynku walutowym oraz stabilizacja kursu USD/PLN od początku roku w przedziale 2,75-3.00. Zgodnie z komentarzem Katarzyny Heuchert z Departamentu Private Banking BRE Banku - (komentarz jest analizą sytuacji rynkowej ale nie należy go traktować jako rekomendacji) - w horyzoncie 1 roku należy oczekiwać, że stabilne fundamenty gospodarcze w Polsce będą przemawiały za utrzymywaniem się mocnego złotego wobec najważniejszych walut. Silny wzrost gospodarczy, dobre wyniki polskich przedsiębiorstw, utrzymujący się bardzo wysoki napływ inwestycji zagranicznych oraz przewidywane podwyżki stóp procentowych w Polsce powinny zapewnić wzmacnianie się PLN wobec USD do poziomu ok. 2,75 na koniec tego roku. Z drugiej strony można oczekiwać, że niedawne osłabienie USD wobec innych walut (przede wszystkim EUR) nie będzie trwałe. Zdaniem naszych analityków w przyszłym roku (m.in. ze względu na uwarunkowania gospodarki Stanów Zjednoczonych), kurs USD/PLN może nieznacznie spaść.

źródło: strona internetowa BRE Banku

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe lokaty inwestycyjne w ofercie ... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora