Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowa struktura w BGŻ BNP Paribas S.A. PDF Drukuj Email
08.05.2018.
W dniach od 7 do 25 maja 2018 r. przyjmowane są zapisy na certyfikaty strukturyzowane IBV „Kapitalna Tarcza II”

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Kapitalna Tarcza II” zależny jest od notowań indeksu Solactive European Deep Value Select 50 Index (Bloomberg: SOLEDVSP Index). Certyfikat gwarantuje 98% ochronę kapitału w Dniu Wykupu.

W skład Indeksu wychodzi 50 spółek notowanych na giełdach europejskich, wyselekcjonowanych przez firmę Solactive pod kątem:
- atrakcyjności fundamentów (niska wycena, bezpieczny poziom zadłużenia, jakość zysków, regularność wypłacanej dywidendy),
- wysokiej płynności (średni dzienny wolumen obrotu nie mniejszy niż 10 mln EUR za okres ostatnich 20 dni roboczych),
oraz niskiej zmienności rynkowych notowań.

Taka selekcja spółek jest zgodna z fundamentalną strategią inwestowania w wartość. W okresie szczytu koniunktury, wraz z przyspieszającą inflacją i rosnącymi rentownościami obligacji skarbowych, taka grupa odnotowuje najwyższe stopy zwrotu. Równocześnie spółki z tej grupy zachowują się znacząco lepiej w okresach rynkowych zawirowań i korekt.

Kupując Certyfikaty można więc oprzeć swoją inwestycję o akcje firm o światowej marce, bez konieczności bezpośredniego kupna tych akcji.

Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży Certyfikatów przed terminem wykupu, można to zrobić składając giełdowe zlecenie sprzedaży – realizacja zlecenia nastąpi po cenie rynkowej. W takiej sytuacji należy się jednak liczyć z ewentualnością straty i koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji.

Gwarantem wszystkich emisji certyfikatów IBV, których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V. jest BNP Paribas SA z siedzibą we Francji, jeden z największych banków europejskich. Zasady i zakres udzielonej gwarancji opisane są w Prospekcie Emisyjnym oraz Podsumowaniu Programu Emisji Certyfikatów dostępnych na stronie dotyczącej produktu: https://www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/certyfikaty-kapitalna-tarcza-2 .

Obsługa Certyfikatów prowadzona jest przez wybrane Oddziały Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Centra Bankowości Prywatnej oraz Centrum Inwestycyjne BGŻOptima, a Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego, mogą także składać zapisy on-line.

źródło: BGŻ BNP Paribas S.A.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowa struktura w BGŻ BNP Paribas S.... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora