Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowa struktura w BGŻ BNP Paribas PDF Drukuj Email
10.10.2018.
W dniach od 3 do 19 października 2018 r. przyjmowane są zapisy na certyfikaty strukturyzowane IBV „Zrównoważony Rozwój II”.

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Zrównoważony Rozwój II” zależny jest od notowań indeksu Solactive Sustainable Development Goals World RC 8 EUR Index (Bloomberg: SOGOALEU Index). Certyfikat gwarantuje 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu.

Indeks oparty jest o akcje 50 spółek notowanych na giełdach globalnych, wyselekcjonowanych przez Solactive AG pod kątem:
- działalności zgodnej z koncepcją zrównoważonego rozwoju biznesu (ang. ESG: E – Środowisko (z ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance);
- wysokiej płynności (średni dzienny wolumen obrotu nie mniejszy niż 10 mln EUR w okresie ostatnich 6 miesięcy);
- niskiej zmienności rynkowych notowań oraz odpowiedniej dywersyfikacji geograficznej oraz branżowej.

Kupując Certyfikaty można więc oprzeć swoją inwestycję o akcje spółek o światowej marce, bez konieczności bezpośredniego kupna tych akcji.

Certyfikat gwarantuje 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu.

Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży Certyfikatów przed terminem wykupu, można to zrobić składając giełdowe zlecenie sprzedaży – realizacja zlecenia nastąpi po cenie rynkowej. W takiej sytuacji należy się jednak liczyć z ewentualnością straty i koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji.

Gwarantem wszystkich emisji certyfikatów IBV, których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V. jest BNP Paribas SA z siedzibą we Francji, jeden z największych banków europejskich. Zasady i zakres udzielonej gwarancji opisane są w Prospekcie Emisyjnym oraz Podsumowaniu Programu Emisji Certyfikatów dostępnych na stronie dotyczącej produktu.

Obsługa Certyfikatów prowadzona jest przez wybrane Oddziały Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Centra Bankowości Prywatnej oraz Centrum Inwestycyjne BGŻOptima, a Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego, mogą także składać zapisy on-line.

źródło: BGŻ BNP Paribas S.A.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowa struktura w BGŻ BNP Paribas ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora