Wyniki BRE Private Banking w I kwartale 2008
07.05.2008.

W I kwartale 2008 roku BRE Private Banking & Wealth Management wraz ze spółką BRE Wealth Management wypracował 8,2 mln zł zysku brutto. Na koniec marca bankowość prywatna BRE Banku obsługiwała 7,5 tys. klientów, którzy zainwestowali (depozyty, produkty asset management i produkty rynków finansowych) 4,8 mld zł. Stan zadłużenia klientów Private Banking na koniec marca 2007 r. wyniósł 457, 2 mln zł.

BRE Private Banking & Wealth Management może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami zarządzania. Mimo trudnej sytuacji na giełdach, wszystkie strategie inwestycyjne BRE Wealth Management zanotowały w I kwartale br. dodatnie wyniki brutto. Dodatni jest również wynik finansowy Spółki pomimo najgorszego od 6 lat kwartału na rynku akcji. Od stycznia 2008 r. BRE Wealth Management zanotowała wzrost aktywów pod zarządzaniem z 634,5 mln PLN na koniec 2007 r. do 763,1 mln zł według stanu na koniec marca 2008 r. Z usług BRE Wealth Management skorzystało do tej pory 500 osób. Aktywa w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wyniosły ponad 184 mln zł, co stanowi ok. 24% aktywów zarządzanych przez BRE WM (763,1 mln zł).

źródło: biuro prasowe BRE Banku