Książka "Private Banking. Bankowość dla Zamożnych Klientów"

NOWOŚĆ NA RYNKU !!!

prof. Leszek Dziawgo

Książka "Private Banking. Bankowość dla Zamożnych Klientów"

 

Image 

 

Szanowni Państwo,

Pan profesor Leszek Dziawgo wydał kolejną obszerną mongrafię z zakresu Private Banking. Książka przeznaczona jest dla pracowników instytucji finansowych, głównie banków, zamożnych klientów zainteresowanych efektywnym inwestowaniem oraz dla wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych, w szczególności kierunku finanse i bankowość.

Opis: Private banking jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną współczesnej bankowości i międzynarodowego rynku finansowego. W rozwój usług bankowych przeznaczonych dla zamożnych klientów indywidualnych są zaangażowane setki banków na całym świecie, w tym najważniejsze banki uniwersalne i inwestycyjne, a także rywalizujące z nimi instytucje finansowe. Obsługa zamożnych klientów staje się też ważną częścią działalności bankowej w Polsce. Wiąże się ona jednak z wyzwaniami o charakterze kapitałowym, organizacyjnym i kadrowym. W książce skupiono się na istocie private banking, usystematyzowano i opisano podstawy funkcjonowania bankowości dla zamożnych klientów indywidualnych, uwzględniając najnowsze tendencje i koncepcje w tym zakresie.

Szczegółowo omówiono w niej następujące zagadnienia:

- ewolucję współczesnej bankowości na przykładzie private banking,

- pozyskiwanie i segmentację klientów private banking,

- tworzenie i dobór produktów oraz usług finansowych i pozafinansowych,

- funkcjonowanie instytucji oferującej private banking,

- wykorzystanie fuzji, przejęć i aliansów strategicznych w działalności private banking,

- wpływ private banking na międzynarodowy rynek finansowy,

- funkcjonowanie rynku private banking na świecie i w Polsce.

 

Informacje o książce:

Tytuł: "Private banking. Bankowość dla Zamożnych Klientów."

Autor: Leszek Dziawgo

ISBN: 83-7484-043-9

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wydanie I,

 

Książkę można kupić w księgarniach całej Polski, a także w:

księgarni internetowej: www.profinfo.pl