db Inwestuj w Przysz這嗆 VI
10.01.2012.

W Oddzia豉ch Deutsche Bank PBC trwaj zapisy w ramach pi徠ej subskrypcji 15-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Inwestuj w Przysz這嗆 – Stabilny Wzrost VI, opartego o indeks NOMURA Growth Poland 2, którego celem jest uzyskanie pozytywnych rezultatów zarówno w trakcie wzrostów, jak i spadków na rynkach. Produkt skonstruowany jest w formule ‘Pareto’; oznacza to, 瞠 od pocz徠ku okresu inwestycji potencjalny zysk generowany jest z ca貫j zadeklarowanej kwoty przy jednorazowej wp豉cie pocz徠kowej zaledwie 20 proc. przeznaczonych na ni 鈔odków. Subskrypcja db Inwestuj w Przysz這嗆 - Stabilny Wzrost VI w sieci Oddziaów Deutsche Bank PBC potrwa do 31 stycznia br.

db Inwestuj w Przysz這嗆 – Stabilny Wzrost VI, stworzony we wspó逍racy z Open Life Towarzystwo Ubezpiecze 砰cie S.A., ma form grupowego ubezpieczenia na 篡cie
i do篡cie z ubezpieczeniowym funduszem kapita這wym „UFK Open Life GP7”. Celem inwestycyjnym funduszu jest 100-procentowa ochrona sk豉dki zainwestowanej na koniec okresu ubezpieczenia, jak równie powi瘯szanie warto軼i aktywów tego funduszu. Co wa積e, zysk zostanie obliczony tak, jakby ca豉 zadeklarowana kwota inwestycji pracowa豉 od pierwszego dnia inwestycji, pomimo 瞠 Klient na pocz徠ku wp豉ca tylko jej 20 proc. Pozosta貫 80 proc. nale篡 wp豉ca co miesi帷 przez 15 lat, czyli w trakcie trwania programu Sk豉dki bie膨ce (po pomniejszeniu o op豉t administracyjn), inwestowane s w ubezpieczeniowy fundusz kapita這wy oparty o indeks NOMURA Growth Poland 2.

Strategia inwestycyjna db Inwestuj w Przysz這嗆 – Stabilny Wzrost VI, oparta o indeks NOMURA Growth Poland 2, odzwierciedla wyniki portfela z這穎nego z kontraktów terminowych na indeksy WIG 20 i Eurostoxx 50. Dodatkowy mechanizm identyfikacji trendu pozwala na uzyskanie dodatniej stopy zwrotu zarówno w trakcie wzrostów, jak i spadków na rynkach kapita這wych. Kiedy mechanizm rozpoznaje trend wzrostowy, zarz康zaj帷y staraj si wykorzystywa potencja indeksu WIG 20 przy jednoczesnym lokowaniu cz窷ci 鈔odków w mniej dynamiczny indeks Eurostoxx 50. Natomiast w trakcie trendu spadkowego aktywa lokowane s w koszyk z這穎ny ze 鈔odków pieni篹nych i w odnosz帷e si do tych indeksów kontrakty „futures” pozwalaj帷e zarabia na spadkach indeksu Eurostoxx 50.

Aby rozpocz望 inwestycj w ramach db Inwestuj w Przysz這嗆 – Stabilny Wzrost VI, nale篡 sfinansowa jednorazowo pierwsz sk豉dk w wysoko軼i co najmniej 4500 z lub inn wielokrotno嗆 kwoty 2250 z. Natomiast w okresie ubezpieczenia co miesi帷 przez 15 lat nale篡 finansowa sk豉dk bie膨c w wysoko軼i co najmniej 136 z, przy czym wysoko嗆 sk豉dki bie膨cej ustalana jest na podstawie zadeklarowanej sk豉dki zainwestowanej. Korzystaj帷y z produktu mog dwukrotnie w ci庵u 15 lat trwania inwestycji zawiesi p豉cenie sk豉dek na okres 6 miesi璚y.
Op豉ta administracyjna wynosi 1,92 proc. od warto軼i zadeklarowanej kwoty inwestycji. W przypadku rezygnacji z inwestycji przed ko鎍em okresu ubezpieczenia, wyp豉cana jest warto嗆 wykupu (szczegó造 ubezpieczenia, m.in. termin i sposób wyp豉ty 鈍iadcze ubezpieczeniowych warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania warto軼i wykupu, ograniczeniaodpowiedzialno軼i Open Life Towarzystwo Ubezpiecze 砰cie S.A. zawarte s w Warunkach Ubezpieczenia „db Inwestuj w Przysz這嗆 – Stabilny Wzrost VI”).

Klient obj皻y jest ochron ubezpieczeniow i mo瞠 wskaza jednego lub wi璚ej uprawnionych do otrzymania 鈍iadczenia na wypadek jego 鄉ierci. Kwota stanowi帷a 鈍iadczenie ubezpieczeniowe z tego tytu逝 jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn, a jej wyp豉ta nie wymaga przeprowadzania post瘼owania spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 31 stycznia 2012 r. Wi璚ej informacji na stronach Deutsche Bank w Polsce.

廝ód這: Rzecznik Grupy Deutsche Bank w Polsce