ING Turbo produktem roku
25.03.2018.
W konkursie FxCuffs 2018, Certyfikaty ING Turbo zostały uznane za najlepszy produkt inwestycyjny.

Celem konkursu FxCuffs jest wyróżnienie tych osób i instytucji, które mają największy wpływ na rozwój rynków finansowych w Polsce.

Konkurs był dwuetapowy - w pierwszym głosy oddawali internauci, w drugim kapituła ekspertów. 

Nagrodzone Certyfikaty ING Turbo to notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych produkty strukturyzowane. Umożliwiają osiąganie zysków zarówno na wzrostach jak i na spadkach kursów instrumentów bazowych takich jak indeksy, waluty, surowce oraz akcje.

Więcej o certyfikatach na www.ingturbo.pl

Więcej o konkursie na stronie konkursu .
 
źródło: ING Bank Śląski